Montessori-Schule

Förderschule im Schwerpunkt geistige Entwicklung
Ernst-Sievers-Str. 56 – 58
49078 Osnabrück

Telefon 0541-323 89300 | Fax 0541-323 89399

E-Mail: montessori-schule@mos-os.de

Leitung
Benno Schomaker, Förderschulrektor
Christian Albrecht, Förderschulkonrektor
Karin Tigges , kommissarische Förderschulkonrektorin